18 Август 2010

ДОБРЕ ДОШЛИ В ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ"!

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ОНЛАЙН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!

мартилен фмКАКВО ЩЕ ОТКРИЕТЕ В "МАРТИЛЕН ФМ", КОЕТО Е УНИКАЛНО И ПОЛЕЗНО?
ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!
Професионалното Онлайн Обучение включва онлайн издания и онлайн Изпитни Тестове и Задачи, видео и skype комуникации, както и Упражнения, които правят възможна интерактивна работата между обучаеми и преподаватели.


В този интернет сайт имате уникална възможност да изберете Професионален онлайн Курс и да се обучавате самостоятелно, лесно и практично по всяко време и от всяко място, от Вашият дом или работно място. 

Онлайн Обучението, което предлагаме е изцяло ЕЛЕКТРОННО (ОНЛАЙН), само с един присъствен ден за полагане на Изпит. Продължителността на обучението е препоръчителна - максимално обучението продължава 9 месеца, а Вие можете да се дипломирате по Ваше желание и по-бързо, стига да имате достатъчно време, за да усвоите учебния материал и да положите успешно необходимите онлайн изпити.

Този продукт е изключително подходящ за хора, които ценят своето време, нямат физическа възможност да бъдат редовни ученици.
Онлайн Обучението е равнопоставено на редовната форма на обучение по отношение на издаваната ДИПЛОМА!

"МАРТИЛЕН ФМ" предлага също така Дистанционно и Традиционно обучение. Те са предназначени основно за групови или фирмени обучения на персонал, където препоръчителния брой участници е между 3 и 15 курсисти. За допълнителна информация вижте секции Дистанционно и Традиционно обучение!

В зависимост от Професионалното обучение, след успешно полагане на съответните Изпити, ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" ще удостовери Вашето успешно завършване с:

• ДИПЛОМА:
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

• ДИПЛОМА:
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА ИЛИ ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,

ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ" има възможност да издава допълнително "EUROPASS" приложение към Свидетелството за Трета степен на професионална квалификация, което важи в цялата Европейска общност - EU.

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ - ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Трета степен на професионална квалификация
- Виж повече


ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ
Втора степен на професионална квалификация
- Виж повече


ОФИС СЕКРЕТАР
Втора степен на професионална квалификация
- Виж повече


ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
Трета степен на професионална квалификация
- Виж повече


ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК
Втора степен на професионална квалификация
- Виж повече


Професионалното онлайн обучение


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.