25 Октомври 2010

СЕРТИФИКАТИ

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!

Свидетелство за професионална квалификацияУдостоверение за професионално обучение
В зависимост от Професионалното Ви обучение, след полагане на съответните изпити, ЦПО "
МАРТИЛЕН ФМ" ще удостовери Вашето успешно завършване със:

• СЕРТИФИКАТ
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН НА  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,
лицензирани от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


• СЕРТИФИКАТ - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - 
при обучение в квалификационен курс за част от професията


Центрът за Професионално обучение към Сдружение "МАРТИЛЕН ФМ" има право да издава и EUROPASS ПРИЛОЖЕНИЕ към Свидетелството за професионална квалификация, което важи в Европейската общност и се заплаща допълнително.