07 Септември 2010

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!Преподавателите в Центъра за професионално обучение към Сдружение "МАРТИЛЕН ФМ", които ще Ви консултират и изпитват, притежават всички качества според изискванията за преподаватели в българските училища, в това число:

- висше икономическо образование, съответстващо на учебния предмет, който преподават;

- педагогическа правоспособност и клас квалификация или научна степен

Избрани са от столичните професионални гимназии по икономика и сред преподавателите от ВУЗ, които имат отношение към този вид тематика.

По-голямата част от тях са  и автори на учебници.

Центърът за професионално обучение към "МАРТИЛЕН ФМ" ползва като консултанти и наши партньори от практиката.

 


Центърът за професионално обучение към Сдружение „Мартилен ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.