22 Октомври 2010

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Плащане по банков път - моля, свържете се с нас, за да ви изпратим  банкова сметка за превод на съответната сума за избрания 
от вас курс на обучение.