22 Октомври 2010

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕначини на плащане:

• Плащане по банков път - 
моля, свържете се с нас по телефона или e-mail, за да ви изпратим банковаТА си сметка за превод на съответната сума за избрания от вас курс на обучение.

•Плащане в офиса на цпо "мартилен фм" -
  гр. софия, ул. "цар симеон" № 5,Б