25 Октомври 2010

СЕРТИФИКАТИ

             svidetelstvo200

В зависимост от професионалното Ви обучение, след полагане на съответните изпити, МАРТИЛЕН ФМ ще удостовери Вашето успешно завършване със:

  • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯпри професионално обучение с придобиване на професионална квалификация

  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - при обучение в квалификационен курс за част от професията

  Центрът за професионално обучение към Сдружение МАРТИЛЕН ФМ има право да издава и EUROPASS ПРИЛОЖЕНИЕ към Свидетелството за професионална квалификация, което важи в Европейската общност и се заплаща допълнително.


Центърът за професионално обучение към Сдружение „Мартилен ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.