07 Септември 2010

ПРЕПОДАВАТЕЛИПреподавателите в центъра за професионално обучение към Сдружение МАРТИЛЕН ФМ, които ще Ви консултират и изпитват, притежават всички качества според изискванията за преподаватели в българските училища, в това число :

-висше икономическо образование, съответстващо на учебния предмет, който преподават;

- педагогическа правоспособност и клас квалификация или научна степен

Избрани са от столичните професионални гимназии по икономика и сред преподавателите от ВУЗ, които имат отношение към този вид тематика.

По-голямата част от тях са  и автори на учебници.

Центърът за професионално обучение към МАРТИЛЕН ФМ ползва като консултанти и наши партньори от практиката.