07 Септември 2010

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!Преподавателите в Центъра за професионално обучение към СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ", които ще Ви консултират и изпитват, притежават всички качества според изискванията за преподаватели в българските училища, в това число:

• висше икономическо образование, съответстващо на учебния предмет, който преподават;
• педагогическа правоспособност и клас квалификация или научна степен

Избрани са от столичните професионални гимназии по икономика и сред преподавателите от ВУЗ, които имат отношение към този вид тематика.

По-голямата част от тях са и автори на учебници.

Центърът за професионално обучение към "МАРТИЛЕН ФМ" ползва като консултанти и наши партньори от практиката.

 


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.