13 Октомври 2010

ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКИ

 

ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН

ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН -Е-УЧЕБНИЦИ

LEARN BULGARIAN ONLINE BY MARTILEN FM

ЦПО МАРТИЛЕН ФМ - Facebook: 
https://www.facebook.com/marilenfm
https://www.facebook.com/MARTILEN.FM.ONLINE

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС

ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ" КЪМ МОМН


АМЕРИКАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОРТАЛ  

СТАТИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ 

ВЕСТНИК КАПИТАЛ 

ВЕСТНИК ДНЕВНИК 

ВЕСТНИК ПАРИ 

INVESTOR  

НИСИМ   

AMAZON 

BARNES AND NOBLE 

BOOKTRADING