07 Ноември 2010

КОМПАНИИ

Корпоративното ни име МАРТИЛЕН обединява Издателство Мартилен и Сдружение  Мартилен ФМ

                                                            

Издателство Мартилен  е създадено през 1990 г. в гр. София. Ние работим в областта на образованието по-вече от 25 години, което ни кара да се чувстваме изключително полезни. Нашият опит се гради на професионализъм, амбиция за развитие на новите технологии и коректност. 

Специализирани сме в издаването на учебна литература за професионалните гимназии с икономически и неикономически профил, за средните общообразователни училища с технологичен профил,както и тези, които работят с програмите на фондация "Джуниър Ачийвмънт" в областта наСчетоводството, Правото, Икономикса, Икономиката, Маркетинга, Мениджмънта, Финансите , Статистиката, Информатиката, Бизнескомуникациите, Митниците и други.

Сдружение  Мартилен ФМ