07 Ноември 2010

ЗА ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ОНЛАЙН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!Корпоративното ни име "МАРТИЛЕН" обединява:

• ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ"

WWW.ONLINEOBUCHENIE.COM


• ИЗДАТЕЛСТВО "МАРТИЛЕН" -

WWW.MARTILEN.COM ; WWW.MARTILEN.BG

ИЗДАТЕЛСТВО "МАРТИЛЕН" е създадено през 1990 г. в гр. София. Ние работим в областта на образованието повече от 25 години, което ни кара да се чувстваме изключително полезни. Нашият опит се гради на професионализъм, амбиция за развитие на новите технологии и коректност. 

Специализирани сме в издаването на учебна литература за професионалните гимназии с икономически и неикономически профил, за средните общообразователни училища с технологичен профил,както и тези, които работят с програмите на фондация "Джуниър Ачийвмънт" в областта на: 

Счетоводството, Правото, Икономикса, Икономиката, Маркетинга, Мениджмънта, Финансите, Статистиката, Информатиката, Бизнескомуникациите, Митниците и други.

Учебници на Издателство Мартилен:
Основи на счетоводството ; Обща теория на счетоводната отчетност ; Счетоводство ; Счетоводни стандарти ; Счетоводство на предприятието ; Икономика ; Икономика и Мениджмънт ; Предприемачество и Мениджмънт ; Мениджмънт ; Основи на правото ; Фирмено право ; Финанси ; Макроикономика ; Микроикономика ; Електронна търговия ; Делова кореспонденция ; Компютърен машинопис ; Обща теория на статистиката ; Статистика на търговията ; Сборник задачи обща теория на статистиката ; Сборник с документи и задачи по банково дело ; Икономика на предприятието ; Маркетинг ; Маркетинг и реклама ; Работа в учебно предприятие ; Информационни системи ; Организация и управление на търговията ; Ефективни продажби ; Бизнескомуникации ; Борси и борсови операции ; Стокознание ; Примерни задания по икономика ; Бизнес проекти по икономика ; Интерактивни тетрадки с онлайн приложения и дискове, както и други.

05-sbornik obshta teioriq statistika     osnschet1     02-predpriemachestvo menidjmant221 

bizneskomunikacii 2015221     Comp obr fin-schet info 165x245mm (1)     finansi2011

organizaciq tehnika turgovski plashtaniq     ikonomika172     marketingireklama2.jpg