06 Септември 2010

ЗА ЦПО КЪМ СДРУЖЕНИЕ МАРТИЛЕН ФМ

 

ЦПО  КЪМ СДРУЖЕНИЕ "MАРТИЛЕН ФМ" Е СПЕЦИАЛИЗИРАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение „Мартилен ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучениие - www.navet.government.bg.

Център за професионално онлайн обучение 
Мартилен ФМ - виж видеото тук!

Ние предлагаме три форми на обучение:

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
- ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
- ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Чрез онлайн обучението, което е представителната дейност на центъра, може да придобиете професионална квалификация по професиите:

В състава на Сдружение МАРТИЛЕН ФМ влиза също така

  ОНЛАЙН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ, ИЗУЧАВАЩИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (Learn bulgarian online by Martilen FM).


Освен нашите официални интернет сайтове, разнообразна информация може да получите и от нашатa facebook страницa:

Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.