22 Октомври 2010

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

            1. Каква компютърна програма ми е нужна, за да ползвам онлайн системата?
За да ползвате онлайн системата на обучение Ви е нужен единствено Officе пакет, а за видео връзката по скайп Ви е нужна камера и скайп акаунт.

            2. За кои професии се предлага онлайн обучение?

Предлагаме онлайн обучение за следните професии: 

 •  Оперативен счетоводител ; 
 •  Продавач - консултант ;
 •  Офис секретар ;
 •  Организатор на туристическа агентска дейност ;
 •  Данъчен и митнически посредник;

Предлагаме онлайн обучение за част от професията:

 •   Оперативен счетоводител;
    - Бюджетно счетоводство ;
    - Счетоводство на фирмата ;
    - Застрахователно и Осигурително счетоводство.
 •   Организатор на туристическата агентска дейност

  3. Каква е минималната продължителност на онлайн курсовете?

  Онлайн системата съдържа всички необходими учебни материали, както и тестове за явяване на изпит по съответната специалност. Няма минимална продължителност на курсовете. Всеки, който се чувства готов да се яви на изпит преди да е изтекъл препоръчителният период за обучение може да го направи, когато поиска. Препоръчителното обучение е максималното допустимо време за Вашето обучение.


  4. Какво представляват онлайн материалите ?

  Онлайн материалите са разработени от издателската група на Издателство "Мартилен" по учебни планове и учебни програми, одобрени от МОН за съответната професионална квалификация.

  5. Свидетелството
  за професионлна квалификация, което се издава от МАРТИЛЕН ФМ, важи ли при кандидатстване за работа ?

   Да, то удостоверява Вашата професионална квалификация.

  6. Свидетелството важи ли и извън Република България ?

  Да, то важи и в Европейската общност, когато към него е приложен Europass, за който се заплаща допълнително.

  7. Има ли възрастово ограничение за участие в някои от курсовете ?

  Според закона за образованието, участиниците в курсовете трябва да имат навършени 16 години.

  8
  Колко души трябва да има, за да се образува група за традиционно обучение ?

  На всеки един от предложените продукти са записани препоръчителния брой курсисти.

  9.
  Ако съм се записал за един курс, мога ли в същото време да се запиша и за друг ?

   Може при положение, че отговаряте на предварителните условия.

  10.
  Ако притежавам диплома за средно образование от СОУ, може ли да се запиша в курс за професионална квалификация - част  от професията ?

  В такъв курс можете да се запишете само, ако имате образование с професионална квалификация.

  1
  1. Мога ли да взема ускорен курс по някоя от дисциплините ?

  При условие, че сте записан в онлайн курс, Ваше право е да усвоявате материала с каквато бързина желаете.

 

Ако имате допълнителни въпроси и искате да се консултирате с наш сътрудник, моля не се колебайте да се свържете с нас на 02/983 1900 !
 Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.