23 Август 2010

ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ (3410201)

Posted in Професии

 Всеки съвременен магазин или търговски офис търси квалифицирани кадри, които да  представят  различните продукти и техните характеристики, както и  да прилагат различни маркетингови стратегии към хипотетичните клиенти.
Учебният план за Продавач консултант, с който е придобита лицензия за обучение по тази професия, е разработен въз основа на  Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН ,в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини по специфична професионална подготовка.

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

Професионална квалификация за ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ(II степен на квалификация) се предлага чрез ОНЛАЙН и ДИСТАНЦИОННО  обучение.

 

За повече информация относно вида обучение, моля, изберете някоя от следните колони:                            


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.