23 Август 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (3440101)

Posted in Професии

 

Всеки придобил степен на квалификация по специалността ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ще придобие умения:

- да разчита, обработва, приема, съхранява всички първични счетоводни документи за извършени стопански операции
- да съставя различни счетоводни форми и отчети
- да ползва приложен софтуер  МИРАЖ за въвеждане и обработка на форми и отчети
- да попълва унифицирани стандартни форми, документи и други

Учебният план за Оперативен счетоводител, с който е придобита лицензията за обучение по тази професия, е разработен въз основа на Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН, в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини по специфична професионална подготовка.

                                           


                                               УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 Професионалната квалификация за ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ(III степен на квалификация) се предлага чрез ОНЛАЙН и ДИСТАНЦИОННО обучение.

За повече информация относно вида обучение,моля, изберете някоя от следните колонки:

 

         


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.