06 Септември 2010

ОФИС СЕКРЕТАР (3460201)

Posted in Професии

Популярна, търсена и атрактивна напоследък е професията  ОФИС СЕКРЕТАР. Изискванията на голяма част от работодателите са категорични, че кандидатите трябва да имат комплексни знания в различни области. Всеки съвременен офис или административен отдел търси квалифицирани кадри, които да извършват определен набор от действия, като подготовка и оформление на служебна документация, създаване на отчети и финансови изчисления, работа с данни, изготвяне и управление на график, планиране на събития или водене на бизнес кореспонденция.

Учебният план за Офис секретар, с който е придобита лицензията е разработена въз основа на Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН. Професионалната квалификация за офис секретар се предлага чрез онлайн и традиционно обучение.

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОФИС СЕКРЕТАР

 

 
 За повече информация относно вида обучение, моля, изберете някоя от долните колонки:

   


 

 

       


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.