06 Септември 2010

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК (3440202)

Posted in Професии

 Според българското законодателство ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който не е осъждан за умишлено 
престъпление от общ характер, не е лишен по съдебен ред 

 от право да заема съответната длъжност и отговаря на изискванията за работа в данъчната
 и митническата администрация. Данъчните и митническите служители не могат да се занимават
 с търговска дейност, нито да сключват допълнителни трудови договори, освен като сътрудници в
 научни институти и преподаватели в учебни заведения.

Учебният план за Данъчен и митнически посредник, с който е придобита лицензия за обучение по тази професия, е разработен въз основа на Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН ,в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини по специфична професионална подготовка. Обучението за Данъчен и митнически посредник се предлага като онлайн и традиционно обучение.

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

 

За повече информация относно вида обучение, моля, изберете някоя от долните колонки:

      


 

 

      

 

         


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.