11 Септември 2010

ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ

Posted in Традиционни обучение

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ГРУПОВО ТРЕНИНГ ОБУЧЕНИЕ  ЗА ПРИДОБИВАНЕ УМЕНИЯ -ИЗКУСТВОТО НА ПРОДАЖБИТЕ


ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ : ОТ 5 ДО 10 КУРСИСТИ

ПРЕДЛАГАНИЯТ  ТРЕНИНГ КУРС  ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ФОРМИРА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ НА ЕФЕКТИВНИТЕ ПРОДАЖБИ

 КАК ПРОТИЧА ТРАДИЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ:

  • След като заявите Вашето участие за съответното обучение, получавате график и учебна програма за занятията.
  • Курсът започва след внасяне на съответните суми.
  • При този начин на обучение курсистите се обучават по част от професията в реално време.
  • Организараме обучението само при сформиране на необходимия брой участници за група, което ще се води на територията на град София.
  • При успешно завършване на този вид квалификационен курс
    получавате УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Продължителност на курса - 30 учебни часа


Цена
та  зависи от броя участници в сформираната група. 

Записване:

Процедурата за записване не отнема много време. За да се запишете като наш ученик за Продавач-консултант е необходимо да заявите своето желание за обучение чрез изпращане на следното 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ТУК.
За повече информация вижте секция 
ЗАПИСВАНЕ - "КАК ДА СТАНЕТЕ НАШ УЧЕНИК"


 

Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.