07 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Posted in Традиционни обучение

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ТРАДИЦИОННО  ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА-КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ : ОТ 5 ДО 10 КУРСИСТИ

Предлаганият квалификационен курс има за цел да формира знания и умения у обучаемия да обработва, приема и съхранява всички първични счетоводни документи за извършени стопански операции и да съставя различни счетоводни форми и отчети, в т.ч. чрез счетоводен софтуер МИРАЖ.

 

КАК ПРОТИЧА ТРАДИЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ:

  • След като заявите Вашето участие за съответното обучение получавате график и учебна програма за занятията.
  • Курсът започва след внасяне на съответните суми.
  • При този начин на обучение курсистите се обучават по част от професията в реално време.
  • Организараме обучението само при сформиране на необходимия брой участници за група, което ще се води на територията на град София.
  • При успешно завършване на този вид квалификационен курс  получавате УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Продължителност на курса - 40 учебни часа.


Цената за група 
зависи от броя участниците в сформираната група. 

   

Записване:

Процедурата за записване не отнема много време. За да се запишете като наш ученик за Оперативен счетоводител е необходимо да заявите своето желание за обучение чрез изпращане на следното 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ТУК.
За повече информация вижте секция 
ЗАПИСВАНЕ - "КАК ДА СТАНЕТЕ НАШ УЧЕНИК"

 

                                         


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.