11 Септември 2010

ОФИС СЕКРЕТАР

Posted in Традиционни обучение

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ТРАДИЦИОННО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ : ОТ 5 ДО 10 КУРСИСТИ

Предлагаме  СЛЕДНИТЕ ТРИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСА, които имат за цел да формират комплекс от знания и практически опит за работа с текстов редактор, създаването и представянето на бизнес документи, както и интернет кореспонденция, планиране и организиране на събития и други.

  1. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
  2. ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
  3. ТЕКСТООБРАБОТКА С WORD 10

След обучението ще придобиете необходимите знания и умения за:


- Маркетинг, мениджмънт и рекламна дейност

- Изготвяне на оферти, справки-текущи, окончателни
- Предложения, възражения, искания, рекламации и други
- Психология, логика и етика при водене на търговски преговори
- Осъществяване връзки между клиентите и различните категории персонал на фирмата
- Делова и лична кореспонденция по български и западни стандарти
- Деловодство - работа с документи, дневници и бази данни
- Ефективни комуникативни умения и способности за работа в екип, телефон и e-mail етикет

КАК ПРОТИЧА ТРАДИЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ:

  • След като заявите Вашето участие за съответното обучение, получавате график и учебна програма за занятията.
  • Курсът започва след внасяне на съответните суми.
  • При този начин на обучение курсистите се обучават по част от професията в реално време.
  • Организараме обучението само при сформиране на необходимия брой участници за група, което ще се води на територията на град София.
  • При успешно завършване на този вид квалификационен курс,  получавате УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Продължителност: 40 учебни часа

 

Цената за група зависи от броя участници в сформираната група.

Записване:

Процедурата за записване не отнема много време. За да се запишете като наш ученик за Офис секретар е необходимо да заявите своето желание за обучение чрез изпращане на следното 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ТУК.
За повече информация вижте секция 
ЗАПИСВАНЕ - "КАК ДА СТАНЕТЕ НАШ УЧЕНИК"


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.