07 Септември 2010

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

Posted in Традиционни обучение

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ТРАДИЦИОННО  ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ  ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ : ОТ 5 ДО 10 КУРСИСТИ

Предлагаме  един квалификационен курс – МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ.

 

След обучението ще придобиете необходимите знания и умения:

 • Да осъществявате надзор и контрол върху стоките, превозните средства и лицата
 • Да изчислявате, събирате или изисквате обезпечаването на държавни вземания
 • Да издавате индивидуални административни актове 
 • Да извършвате проверки на стоки, превозни средства и лица на цялата митническа територия на страната
 • Да изисквате представянето или предаването на стоки, документи и сведения
 • Да изисквате обяснения
 • Да извършвате последващ митнически контрол
 • Да събирате суми за държавни вземания, глоби, поръчителства и имуществени санкции
 • Да налагате запори и възбрани

КАК ПРОТИЧА ТРАДИЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ:

 • След като заявите Вашето участие за съответното обучение, получавате график и учебна програма за занятията.
 • Курсът започва след внасяне на съответните суми.
 • При този начин на обучение курсистите се обучават по част от професията в реално време.
 • Организараме обучението само при сформиране на необходимия брой участници за група, което ще се води на територията на град София.
 • При успешно завършване на този вид квалификационен курс    получавате УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 


Продължителност: 20 учебни часа

Цената на курса зависи от броя участници в сформираната група.

Записване:

Процедурата за записване не отнема много време. За да се запишете като наш ученик за Данъчен и митнически посредник, е необходимо да заявите своето желание за обучение чрез изпращане на следното 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ТУК.
За повече информация вижте секция 
ЗАПИСВАНЕ - "КАК ДА СТАНЕТЕ НАШ УЧЕНИК"

 


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование