06 Септември 2010

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Posted in Обучение

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

 ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ : ОТ 5 ДО 10 КУРСИСТИ

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ СЕ ПРЕДЛАГА ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ:

 1. ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
 • Квалификационен курс - Работа със софтуерна програма Мираж
 1. ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
 • Тренинг обучение-Изкуството на продажбите
 1. ОФИС-СЕКРЕТАР
 • Квалификационен курс
 1. ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК
 • Квалификационен курс

ПРЕДЛАГАМЕ ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ГРУПИ ЧРЕЗ СЛЕДНИТЕ ФОРМИ:

 • дневна
 • вечерна
 • съботно-неделна

КАК ПРОТИЧА ТРАДИЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ? 

 • След като заявите Вашето участие за съответното обучение, получавате график и учебна програма за занятията.
 • Курсът започва след внасяне на съответните суми.
 • При този начин на обучение курсистите се обучават по част от професията в реално време.
 • Организараме обучението само при сформиране на необходимия брой участници за група, което ще се води на територията на град София.
 • При успешно завършване на този вид квалификационен курс  -  получавате УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

                                         


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.