15 Април 2014

ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

Posted in Онлайн Обучение

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛНО  ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ТАЗИ ФОРМА НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ПРЕДВИЖДА ИЗУЧАВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

1. Здравословни и безопасни условия на труд-основи и приложение в туризма
2. Успешно общуване с клиентите и колегите в туризма
3. Всичко за туризма в България
4. Туроператорът и неговата основна дейност

Онлайн материалите са разработени в съответсвие с одобрените учебни програми от Националната агенция по професионално образование и обучение по съответните предмети. Обогатени са с решени примери и задачи, често срещани в практиката. Към всеки учебник има тестове за упражнения. Практическите упражнения ще може да проведете чрез Скайп връзка.