10 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Posted in Онлайн Обучение

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ  ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ТУК МОЖЕТЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ ЕДИН ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ТРИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ОНЛАЙН КУРСА, ПРИ КОИТО МОЖЕ ДА ПРИДОБИЕТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

1. СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМАТА:

Учебният план обхваща дисциплините:

1.Обща теория на счетоводната отчетност
2. Счетоводство на фирмата
3. Счетоводни стандарти
4. Практически упражнения

2. БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

Учебният план  обхваща дисциплините:

1.Обща теория на счетоводната отчетност
2. Счетоводство на фирмата
3. Счетоводни стандарти
4. Банково счетоводство
5. Практически упражнения

3. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО

Учебният план обхваща дисциплините:

1.Обща теория на счетоводната отчетност
2. Счетоводство на фирмата
3. Счетоводни стандарти
4. Застрахователно счетоводство
5. Практически упражнения

Онлайн материалите са разработени в съответсвие с одобрените учебни програми от Националната агенция по професионално образование и обучение по съответните предмети. Обогатени са с решени примери и задачи, често срещани в практиката. Към всеки учебник има тестове за упражнения. Практическите упражнения ще може да проведете чрез Скайп връзка.