09 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - Код-3440101

Posted in Онлайн Обучение

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - НОВО!

САМОСТОЯТЕЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!

Професионалното онлайн обучение

       ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

    • Код 344 - СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ

       ПРОФЕСИЯ:

    • Код 344010 - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

       СПЕЦИАЛНОСТ:

    • Код 3440101 - ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

       КАК ПРОТИЧА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО?

 • Вашето обучение започва след като получите достъп до платената интернет платформа на сайта ни - www.onlineobuchenie.com (9 месеца неограничен достъп). Там ще намерите всички електронни учебни материали, които са Ви необходими, за да придобиете познания за съответната степен на квалификацията. След като усвоите целия материал от съответния предмет, ще имате възможност да се самоизпитате, чрез електронен Изпитен Тест, където трябва да постигнете минимум 50% успеваемост - верни отговори, като имате право и на повторно явяване. За решаването на всеки тест разполагате със 120 минути.

 • След като преминете успешно през всички изпитни тестове по различните дисциплини, накрая се явявате на Финален (държавен) изпит, който е на живо, пред комисия. Държавните изпити по теория и практика са ­­­в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията. Времето и мястото за полагане на финалния изпит по теория и практика ще бъдат уточнени допълнително.

  КАКВИ ПРЕДМЕТИ ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:


  1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
  2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  3. ПАРИ, БАНКИ И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА
  4. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
  5. ПРАВО
  6. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
  7. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
  8. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
  9. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
  10. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
  11. БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО
  12. БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
  13. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО
  14. КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)
  15. СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  16. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

  КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?

  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ ЗА
  ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН!


  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ОЩЕ:


  За да Ви съдействаме в обучението в часовете по практика, продуктът, който Ви предлагаме, включва освен 5 скайп урока по 40 минути и УЕБИНАР- 4 видео урока по ПРАКТИЧЕСКО СЧЕТОВОДСТВО.

  ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?

  За всеки, който търси допълнителна квалификация и професионално развитие в кариерата си.

  КАКВИ УМЕНИЯ ЩЕ ПРИДОБИЕТЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО?

  Всеки придобил степен на квалификация по специалността
  "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" ще придобие умения:

  - да разчита, обработва, приема, съхранява всички първични счетоводни документи за извършени стопански операции
  - да съставя различни счетоводни форми и отчети
  - да ползва приложен софтуер "МИРАЖ" за въвеждане и обработка на форми и отчети
  - да попълва унифицирани стандартни форми, документи и други

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ПРОФИЛА НА УЧИЛИЩЕТО И СПЕЦИАЛНОСТТА, КОЯТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ!

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:

  Ползване на съответните електронни учебни материали неограничено в продължение на 9 МЕСЕЦА. Срокът от 9 МЕСЕЦА е максималния срок за обучение, иначе Курсът може да бъде изкаран и за по-кратък период от няколко месеца, стига да отделите достатъчно време за Вашата подготовка. Вижте повече в секция "Записване".

  КОГА СТАРТИРА ОНЛАЙН КУРСА?

  Обучението започва веднага след като изпратите попълнено Заявление за участие в Курса, както и всичко останало, описано в секция Записване - Как да се запишете за Онлайн обучение?

  ПРЕДИМСТВА ПРИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

  ЕДИН ПРИСЪСТВЕН ДЕН, ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ФИНАЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ! ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!
  ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ВКЛЮЧВА ОНЛАЙН УЧЕБНИЦИ И ОНЛАЙН ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ, ВИДЕО И SKYPE КОМУНИКАЦИИ, КАКТО И УПРАЖНЕНИЯ, КОИТО ПРАВЯТ ВЪЗМОЖНА ИНТЕРАКТИВНА РАБОТАТА МЕЖДУ ОБУЧАЕМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

  КАК ПРОТИЧА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО?

  УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - Виж повече тук!


  ДИПЛОМАТА ВАЖИ ЛИ В ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ?

  ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" има възможност да издава допълнително "EUROPASS" приложение към Свидетелството за Трета степен на професионална квалификация, което важи в цялата Европейска общност (EUROPEAN UNION). Приложението се изкарва само при изрично искане от курсиста и се заплаща допълнително от пакетната цена за пълния курс на обучението!


  КАКВА ДИПЛОМА ПОЛУЧАВАТЕ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ?

 • След успешното полагане на всички необходими изпити получавате:

  СЕРТИФИКАТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
  ,

  ЛИЦЕНЗИРАНО ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.  ЦЕНА ЗА ПЪЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН
  ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 

  650 лв.  Допълнително получавате безплатно Издание на хартиен носител, заедно с презентационен компакт диск на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - Виж повече тук!

  "КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ" (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)


  При явяване на Присъствен Финален Изпит пред Комисия, допълнително се заплаща изпитна такса от 50 лв., която включва и издаването на съответния Сертификат.

  Всички Цени са с включено ДДС!


  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ -
  ВИЖ ПОВЕЧЕ!

 оперативен счетоводител


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.