09 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Posted in Онлайн Обучение

Онлайн обучение

ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ  ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!  

 

 КАК ПРОТИЧА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО? (виж тук)

  • След като получите достъп до основната страница на интернет сайта, ще намерите всички учебни материали, които са Ви необходими, за да придобиете познания за съответната степен на квалификация.
  • Ползване на съответните електронни учебни материали неограничено в продължение на 9 месеца.
  • След като усвоите материала от съответния предмет, ще може да се самоизпитате. Обучението по даден предмет приключва след успешно преминаване през изпитен тест ( над 50 % ).
  • За да Ви съдействаме в обучението в часовете по практика, продуктът, който Ви предлагаме, включва освен  5 скайп урока по 40 минути и УЕБИНАР- 4 видео урока по ПРАКТИЧЕСКО СЧЕТОВОДСТВО.
  • За лица с увреждания, навършили 16 години, при необходимост, се разработват индивидуални учебни планове и програми.
  • Държавните изпити по теория и практика са ­­­в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията.
  • Времето и мястото за полагане на държавния изпит по теория и практика ще бъдат уточнени допълнително.
  • След успешното полагане на изпит получавате СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.
  • Стаж в една от най-реномираните счетоводни къщи в страната, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА.

 


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

ЦЕНА:  660 лв.


Записване:

Процедурата за записване не отнема много време. За да се запишете като наш ученик за Оперативен счетоводител, е необходимо да заявите своето желание за обучение чрез изпращане на следното 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ТУК
За повече информация вижте секция 
ЗАПИСВАНЕ - "КАК ДА СТАНЕТЕ НАШ УЧЕНИК".