28 Декември 2011

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

Posted in Онлайн Обучение

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

КАК ПРОТИЧА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО?(виж тук)

  • След като получите достъп до основната страница на интернет сайта ни, ще намерите всички учебни материали, които са Ви необходими, за да придобиете познания за съответната степен на квалификация.
  • Ползване на съответните електронни учебни материали неограничено в продължение на 9 месеца.
  • След като усвоите материала от съответния предмет, ще може да се самоизпитате. Обучението по даден предмет приключва след успешно преминаване през изпитен тест ( над 50 % ).
  • За да Ви съдействаме в обучението в часовете по практика, продуктът, който Ви предлагаме, включва 5 скайп урока по 40 минути.
  • За лица с увреждания, навършили 16 години при, необходимост, се разработват индивидуални учебни планове и програми.
  • Държавните изпити по теория и практика са ­­­в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията.
  • Времето и мястото за полагане на Държавния изпит по теория и практика ще бъдат уточнени допълнително.
  • След успешното полагане на изпит получавате СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК - ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК!

ЦЕНА:  580 лв. 

 

Записване:

Процедурата за записване  не отнема много време. За да се запишете като наш ученик за Данъчен и митнически посредник е необходимо да заявите своето желание за обучение чрез изпращане на следното 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ТУК.
За повече информация вижте секция 
ЗАПИСВАНЕ - "КАК ДА СТАНЕТЕ НАШ УЧЕНИК"Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.