06 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Posted in Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

ДИСТАНЦИОННО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ : ОТ 3 ДО 10 КУРСИСТИ

Организираме обучението само при сформиране на необходимия брой участници за група, което ще се води на територията на град София. При желание за фирмено обучение на по-голям брой участници в група, моля, свържете се с нас, за да обсъдим какви са възможностите.

КАК ПРОТИЧА ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ?

  • В началото на обучението се провежда среща с преподавател, на която се разяснява как протича курсът, какво се изисква и очаква от обучаваните.
  • Ползване на съответните електронни учебни материали неограничено в продължение на 9 месеца.
  • След като се регистрира плащането Ви, ще получите достъп до основната страница на сайта. На нея ще намерите всички учебни материали, които са Ви необходими, за да придобиете познания за съответната степен на квалификация
  • Обучението по практика, в рамките на 30 учебни часа, е присъствено и интерактивно. Включва разглеждане на казуси, водене на дискусии и дебати. То се води от преподавател с богат практически опит.
  • След като усвоите материала от съответния предмет, ще може да се самоизпитате. Обучението по даден предмет приключва след успешно преминаване през изпитен тест ( над 50 % ).
  • Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по Национални Изпитни Програми в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията.
  • След успешното полагане на изпит получавате СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Цената на курса е по договаряне и зависи от броя на участниците в сформираната група.

 

Записване:

Процедурата за записване не отнема много време. За да се запишете като наш ученик за Оперативен счетоводител е необходимо да заявите своето желание за обучение чрез изпращане на следното 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ТУК.
За повече информация вижте секция 
ЗАПИСВАНЕ - "КАК ДА СТАНЕТЕ НАШ УЧЕНИК".

 

 Свидетелство за професионална квалификация


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.