Любов и почит

Любов и почит с благоговение:

На дейците, съградили духовното и националното верую

На дейците, безкористни водители на българския народ по Завета на

Св. Иван Рилски „С Бога напред към нови възходи”

На братята Св. Кирил и Методи, на Паисий Хилендарски, на Св.

патриарх Евтимий, на Екзарх Йосиф, на Св. Софроний Врачански,

на д-р Петър Берон  и на всички славни възрожденски дейци радетели

на Просвещението

Издателство МАРТИЛЕН

 

12

Мисли на Клаудио Наранхо

Да се генерират съществени промени в мисленето,

във възприятията, в нагласите на учениците.

 Да „тече” постоянен процес на разбиране,

т.е. ученикът да може да си обяснява всички явления и факти.

 

Има много важни неща, на които днешното възпитание не обръща внимание, например красотата, способността на почит, благоговение, преданост. Това са важни части от вътрешния живот, които се губят по същия начин, както изчезват красивите места на земната повърхност. .

За филма ЗАБРАНЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

http://www.youtube.com/watch?v=a-fF8nX1HoI

za blog

Препоръчвам го на всички. Този филм има за цел да постави под въпрос логиката на съвременното училище и начините, по които се възприема образованието. Мисля, че поставените проблеми биха заинтригували всеки, който копае на тази нива.

С какво ме впечатли ЗАБРАНЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ?

Какво се случва сега?

·Информацията в училище се изпява, не се преживява от ученика, лесно се забравя; няма процес на учене чрез правене

·Информацията е остаряла в момента, в който се преподава

·Оценките са субективен начин за уеднаквяване на учениците, които очевидно са различни и индивидуални; това автоматично създава съперничество, материализъм и дискриминация…

·Страхът е в основата на обучението – ако не учиш, няма да успееш в живота

· Учителите не са щастливи, уверени и спокойни, те са плашещи

 

А какво би могло да бъде?

·Училището да бъде място за личностно израстване

·Обучението да се провежда с любов и търпение

·Учениците да правят самостоятелно своя избор и да вземат своите решения:

– Да учат това, което искат

-Да бъдат независими в избора какво ще учат, за да станат независими и в живота си

·След определена работа да Не се дава оценка, а да се обсъди с ученика как се чувства по отношение на свършеното

·Дисциплината в час да се постига с харизма, с диалог, без власт

·Много важно е преподавателят да уважава различието във възможностите на учениците

·Хармоничното развитие на младите хора да бъде цел, постигана с любов

Според участниците във филма:

·Преподавател е професия. Човек сам си я избира и става такъв, като го приемат на работа в училище. Преподавателят преподава чуждите знания на чуждите деца.

·Учител е призвание. Човек не си го избира, другите го нарочват за такъв.

·Човек не може да стане учител по свое желание, не може да каже „аз съм учител” без да излъже.

·Учителят не учи, от него другите се учат.

·Тези, които са избрали да бъдат негови ученици, усвояват познанията, които Учителят усеща като „свои”.

·Учител – така наричат някого хората, които са му благодарни за това, че е пробудил у тях желанието да започнат да се учат.

Katalog

 

Развенчаване на теориите

Със задълбочаване на кризата в Еврозоната, икономисти във Франция, Германия и Италия бяха принудени да се откажат от учебникарските теории и да погледнат към реалния свят, за да разберат какво се случва.

Все повече преподаватели твърдят, че много от учебниците, написани от специалисти, които не предвидиха кризата, са далеч от реалността, непоследователни, а днес и опасни. „ В този смисъл кризата е голяма възможност”, казва Кърман. „Ако не беше фактът, че милиони хора страдат, няма по-добро време да си икономист. Сега можем да видим какво е грешно в нашата теория”, допълва той.

Да твърдиш, че теорията не е ефективна, доскоро би се сметнало за ерес в много часове по икономика. Модерната икономическа теория започва да се появява през 80-те години на миналия век благодарение на Нобеловия лауреат – Робърт Лукас от Университета в Чикаго. Той твърди, че икономическите модели са нещо, което трябва да можеш да вкараш в компютъра и да задействаш.

Време за практичен подход

След задълбочаването на кризата, икономистите започнаха да си задават въпроса как така професията е била сляпа за факта, че теориите й водят хората по грешната пътека. Все повече преподаватели по икономика и в Европа, и в САЩ смятат, че е дошло време за по-практичен подход. Повечето икономисти, които завършват образованието си сега, няма да са достатъчно подготвени.

Нуждата от промяна в икономическата теория се забелязва и в Германия, където професор Петер Бофингер коментира „За мен най-удивителното нещо беше, че тези книги не намират аналитично обяснение на безработицата”. Освен това според него е невероятно как стандартните модели не допускат, че хората ще се държат по начин, който отразява несигурност за бъдещето.

Преподавателите:

· „Всички макроикономически парадигми се оспорват след кризата от 2007г.”, казва Стефано Гати, директор на бакалавърските програми по икономика и финанси.

· Бланшар заяви през 2008г., че „състоянието на макроикономиката е добро”, само за да напише през 2011г., че „нашите най-съкровени убеждения” са поставени под въпрос от кризата.

· „Студентите се нуждаят от по-малко икономически модели и повече методи за разбиране на несигурността”, коментира Джовани Валоти, преподавател по публичен мениджмънт.

· Алесандро Кафано, студент по икономика казва, че непрекъснато изникват въпроси за това защо формулите и графиките от учебниците ги няма в реалния живот.

Мисли на Клаудио Наранхо, посветил живота си

 на изследвания в университетите Harvard и Berkeley

Bukvi

На хората, на които искате да наложите  насила незначително

 образование, възниква една единствена самозащита, нарушения

 на вниманието и липса на мотивация.

Днешното образование служи за озаптяване на младите хора от поколение на поколение да продължават да бъдат агнета, подходящи за манипулации от медиите.

Днес образованието използва методи, с които да набие в главите на хората начините за виждане на нещата, които са удобни на системата и бюрокрацията.

Най-голямата необходимост сега е образование, което развива и кара хората наистина да бъдат това, което са.

Кризата в образованието не е една от многото кризи, които има сега, тя е основата на проблема. . Светът е в дълбока криза, защото няма образование, което развива съзнанието.

Икономическият модел на развитие днес замъглява развитието на  индивида.

Образованието днес учи хората как да взимат изпити, а не как да мислят самостоятелно.

Образованието изглежда, че се интересува само от развитието на рационалната част на хората, а би могло да се развиват и другите страни в човека.

Образованието потапя в море от концепции, които ни отделят от  реалността и ни затваря в капана на собствения ни ум.

Как можем да излезем от този затвор?

.

kiril_metodii

Здравейте приятели, Предстои ни един от най-значимите празници в нашата история, ден посветен на делото на светите братя Кирил и Методий. Нашата писменост не само ни отличава сред другите държави, сплотява ни като народ, но и ни дава и силата, привилегията да изразим на своя език най-съкровените си мисли и чувства. 24-ти май е ден на славянската култура, една от определящите същности на обществото ни. Нека бъдем горди с наследството, което притежаваме. Сдружение МАРТИЛЕН ФМ поздравява всички българи по случай празника. Нека не забравяме традициите и да продължаваме да се обогатяваме духовно. Единствено така може да запазим и  себе си като народ, и да завещаем нещо на бъдните поколения. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! онлайн обучение

 

 

Ние сме една малка бримка от веригата на професионалното образование и бихме искали чрез нашия форум да се случи дискусия.

В медийното пространство се срещат различни становища. Министерството на образованието настойчиво търси модел за дуално образование, което се заимства от Европа. Училищата като че ли нямат думата. Обществото е индеферентно. . Децата са все по – незнаещи и неможещи. peta dunia . А чуждият опит пренесен върху българския народ и нашите традиции не би бил толкова продуктивен.

Нека  днес да се запознаем с професионалното образование в Германия. Какво от него бихме взели?

С оглед на относително високата безработица сред младежите, системата за  професионално обучение значително се усъвършенства през последните двадесет години и вече съществува голямо разнообразие от най-различни училища. Важно е да се прави разлика между училищата на пълна заетост, които изискват всекидневно посещение, и училищата на непълна заетост, които учащите  посещават един или два дни в седмицата.

  • Подготвителните професионални училища включват:

– Подготвителна година –  Насочена е към младежите, за които професионалното обучение е задължително, но които не са намерили друга възможност за обучение и не са наети на работа. През тази година учащите се разширяват общото си образование, придобиват основни умения, получават базисни познания по няколко професионални области – до три на брой, и са подпомагани в професионалната си ориентация и избора на професия.

 

– Основно професионално обучение – Предлага се като едногодишен курс на пълна заетост. В началото на основното професионално обучение учениците трябва да изберат една от 12 възможни професионални области. В рамките на този курс учащите се задълбочават общото си образование и придобиват нови знания, способности и умения в определена професионална област. Основното професионално обучение подготвя за продължаване на следващо ниво на професионалното обучение.

 

  • По отношение на специализираните професионални колежи съществуват три различни форми:

 

– Едногодишни професионални колежи – Служат за подготовка за професия като предлагат едногодишни курсовe на пълна заетост. Те главно са насочени към млади хора, които се подготвят да продължат с техническо обучение и трябва да придобият определено ниво на стандартизирано, обхватно и съвременно базисно професионално образование, което да отговаря на изискванията в отделните професионални области и сфери.

 

– Двугодишното професионално училище предлага курсове на пълна заетост, които са насочени към младежите, успешно завършили и последния девети клас и които искат да  получат зрелостното свидетелство „Fachschulreife”. Те получават теоретична подготовка по професионално ориентирани предмети или технико-практически сръчности и умения в обучение на място в предприятия от различни сектори. В същото време те имат възможнст да разширят и задълбочат общото си образование. След като завършат двугодишното професионално училище, едната година се смята като част от по-нататъшното им образование, ако изберат да продължат с професионално обучение в същата област. За другите специалности по принцип се признава половин година от обучението в Berufsfachschule. Нивото на образование се приравнява на завършено реално училище.

 

– Тригодишните професионални колежи са специализирани в подготовката на кадри за системата на здравеопазването, социалните грижи и образованието. Обучението е или изцяло в колежа, или в комбинация с практика на работно място. За започване на обучение в тригодишен професионален колеж се изисква или завършено основно училище , или преминат първи курс на професионално обучение, или зрелостно свидетелство „Mittlere Reife”.

 

  • Професионалните гимназии обхващат 11-и и 12-и клас и подготвят учениците за  свидетелство за завършено средно образование, което дава право за висше образование по съответните специалности. Съществуват професионални гимназии по технология, бизнес и администрация, хранително-вкусова промишленост, социални дейности. Практическото обучение на работно място в предприятие се провежда в 11-и клас, докато в 12-и клас обучението е при пълна заетост и се изучават немски език и литература, математика, социални науки, природни науки и професионално-ориентирани предмети. Тези гимназии са изградени в редица провинции, за да се даде възможност ученици, завършили курс на професионално обучение в дуалната система  да продължат образованието си във висше учебно заведение. Предварително условие за приемане в тези професионални гимназии е успешно издържани изпити  и успешно завършен най-малко двугодишен курс на професионално обучение или минимум пет години стаж в съответната професионална област.

 

Очакваме Вашите мнения и коментари. Какво бихме заимствали от германския модел?

Онлайн обучение

Професионалното образование в Англия :

England-Flag-Wallpaper-HD-For-PC

Днес поставяме началото на един обширен материал, който има за цел да ни разкаже как стоят нещата с професионалното образованието в Европа. Водеща в това направление е Англия.

Повече от половината от всички средни училища имат статут на профилирани средни училища. Профилираните средни училища  са специализирани в определена област. Съществуват 10 области, в които има профилирани средни училища – по изкуствата, по мениджмънт и стопански науки,  по машиностроене,  по хуманитарни науки (история, география или английски език), по чужди езици, по математика и компютърно обучение, по музика, по природни науки, по технически науки, както и по спорт.

Тези профилирани училища могат да комбинират по две от  посочените области и на всеки четири години трябва да обновяват профилите си. Те имат правото да подбират до 10 процента от учениците си по знания и умения и трябва да получават външно спонсорство, а останалите са с платено обучение. Тяхната програма се отнася само за Англия.

Дали подобен модел е приложим и у нас ?

Какво се случва в практиката :
Програмата „Аpprenticeship” (чиракуване) е практически ориентирана програма за обучение на младежи. Младите практиканти получават заплащане за труда си и възможност да придобият нова квалификация, докато  тече курсът им на обучение. В момента има над 255 000 младежи, които се обучават по такава програма, в над 150 професионални области.  Тези програми могат да имат продължителност между 1 и 5 години в зависимост от изучаваната професия. След завършване на обучението  участниците излизат с практически опит, Национално Свидетелство за Професионална Квалификация на ниво 2 и всички допълнителни квалификации, които се изискват за избраната професия.Програмата „Apprenticeship”е отворена за всички младежи на възраст между 16 и 24 години, които живеят в Англия.

    

 Една интересна перспектива е и предлаганото обучение за възрастни.
Както в Англия, така и в Уелс, на  обучението за възрастни се гледа като на важен етап от образователната система. Този вид обучение може да е с пълна или с непълна заетост на учащия се. То може да се провежда в колежите за обучение на лица над училищна възраст. Тези колежи традиционно предлагат курсове с технико-практическа насоченост, но в последно  време те все повече се ориентират към предлагане на по-теоретични квалификации.

Образованието си остава един от ключовите фактори за развитие в едно общество. Могат ли българските училища да почерпят опит от Европа и най-важното да го приложат успешно ? Трудно би могло да се отговори на този въпрос. От значение е образованието да е в крак с времето, да включва нови методи за обучение,които да съчетават теория и практика. И най-вече учениците да го възприемат  успешно.

 Следва продължение.

Онлайн обучение

, , ,

t1larg.working.mom.tsДобре дошли в нашия блог!

Предимства на онлайн обучението:

Това, което ви представяме е иновативен и изпитан метод за онлайн обучение, който предлага възможността да се учите по всяко време и от всяко място. За целта се използват технологии от рода на видео конференции и скайп-комуникации, които правят възможна интерактивна работата между обучаеми и преподаватели. У нас тенденцията за онлайн обучение, все още не е напълно възприета от обществото.
По света неговото разпространение като лесен и удобен метод вече е факт и продължава да се развива с бързи темпове. Broz jaroslav Всъщност онлайн обучението е алтернатива на традиционното образование, която спестява време, допринася за интелигентния растеж на всеки един обучаващ се и дава възможност за развитие в различните сфери на професионалния живот.

Но какво всъщност представлява онлайн обучението и какво предлага то ?

Онлайн обучението е достъпно за всеки, който желае да развие уменията си в дадена област, да получи диплома и да практикува избраната от него професия, без да е необходимо да напуска дома си по време на курса на обучение. Възможността, която Ви предлагаме ние е образование по професии от областта на икономиката, разработени по одобрени от МОН и Националната агенция за професионално образование и обучение учебни планове и програми. Те претендират за една добра усвояемост от страна на обучаемите, тъй като са изцяло съобразени с възможностите за възприемане на учениците.

Към приятелите ни за онлайн обучението :
Ние се ориентираме към четири основни групи потребители, за които онлайн обучението е практичният и удобен начин да получат своето образование.

Майките, които се грижат за децата си:

Когато има дете у дома, времето с което разполага всяка майка е строго ограничено, трудно би могло тя да завърши своето образование у дома. Но с помощта на Онлайн обучението вече всяка майка може да посещава интернет курсовете и да се среща с преподавателите си в скайп, докато децата спят или играят в парка. Moже би ще липсва атмосферата на университетската аудитория, но пък така ще имате възможността да бъдете заедно със семейството си у дома, докато израствате професионално онлайн.

Учениците от СОУ-та, технологичен профил:

Предлагаме ви да получите още една диплома за професия докато все още сте на училище. Уплътнете времето си с нещо интересно и полезно. Какво по-практично от това да получите още една диплома, а интелигентният растеж в дадена област, винаги ще Ви бъде от полза.

Приятелите ни в неравностойно положение:

Още един от приносите на онлайн обучението е,че дава напълно равностойна възможност на всеки член на обществото да се развива и образова. Лесно и достъпно от вкъщи, всеки един от вас може да получи диплома без да се налага да пътува.
А това ви дава и един нов равностоен шанс за веща реализация.

За тези, които имат нужда от диплома, за да практикуват професията:

Напоследък в много фирми и организации се изисква диплома за професионални компетенции на хора, които практикуват професията си от години, но нямат необходимия документ. Чрез Онлайн обучението бързо и паралелно с работата си, Вие ще получите необходимият документ и също така ще повишите квалификацията си с курса на обучение.

Разбира се, най-голямото преимущество на онлайн обучението е, че не поставя ограничения затова кой да го използва, всеки един от вас, който има желание може да се възползва. Навсякъде и по всяко време.
А за тези от вас,които все още имат съмнения относно достоверността на това обучение и възможността за реализация след това, публикуваме цитат на професор по бизнес науки Дейвид Нютън за The Guardian:
“ Моите студенти избират да учат онлайн заради гъвкавостта, която им се предлага.Онлайн обучението означава, че обучаваните могат да комбинират образованието с работата.Те избират да учат онлайн, защото така е по-добре за тях.Не казвам, че онлайн образованието ще измести традиционното, двете са равнопоставени.Няма никаква мистерия, всички елементи на традиционното образование са все още тук, те просто са адаптирани за едно технологично поколение.”

Ние също смятаме, че бъдещето принадлежи на технологиите и мобилността, a приспособяването към тях само би могло да допринесе за интелигентното израстване на обществото.
Вие какво мислете, ще се присъедините ли към нас ?

Онлайн обучение

, ,